מרי קסלר לופו - משחיקה לתשוקה מקצועית לאנשי טיפול
"אנו מפתחים את עצמינו על מנת לעזור אחרים, אך אנו גם עוזרים לאחרים על מנת לפתח את עצמינו"                                                                                                                    Pema Chodro
"אנו מפתחים את עצמינו על מנת לעזור אחרים, אך אנו גם עוזרים לאחרים על מנת לפתח את עצמינו"                                                   Pema Chodro
ישנם מגוון גורמים שעשוים להשפיע על תופעת השחיקה.
קשרים בינם לבין עצמם- מורכבים והשפעתם לעתים מוכפלת ומשולשת כתלוי מהאינטראקציה עם גורם אחר.
מתאם שלילי (-) זה אומר שהגורם הוא גורם מגן בפני השחיקה
מתאם חיובי (+) זה אומר שהגורם הוא גורם סיכון לתופעת השחיקה
לא ניתן לנבא חד משמעית ברמה של הפרט- מה סיכויו לחוות שחיקה מקצועית במהלך חייו